پمپ سی لند
پمپ سی لند
 • نرخ جریان مایعات تا 30 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع برای پمپ تا 110 متر
 • جنس بدنه پمپ: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس فلنج مکنده: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس فلنج میانی: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس پروانه ها : برنج (جنس چدن برای مدل BK 753/1503)
پمپ سی لند
 • جنس بدنه پمپ: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس فلنج مکنده: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس فلنج میانی: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس پروانه ها :برنج (جنس چدن برای مدل BK 753/1503)
 • جنس شفت: استنلس استیل Aisi 304 ) Aisi 420 برای BK100)
 • جنس مکانیکال سیل: کربن سرامیک
 •  
پمپ سی لند
 • جنس بدنه پمپ: چدن G20 
 • جنس نازل : تکنو پلیمر
 • جنس لوله ونتوری: تکنو پلیمر 
 • جنس پروانه ها : استنلس استیل Aisi 304 (جنس چدن برای مدل BK 753/1503)
 • جنس شفت: استنلس استیل Aisi 304 (برای مدل Aisi 420 برای BK100)
 • جنس مکانیکال سیل: کربن سرامیک
 •  
پمپ سی لند
 • جنس بدنه پمپ: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس فلنج مکنده: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس فلنج میانی: چدن G20 با پوشش ضد خوردگی
 • جنس پروانه ها: برنج (جنس چدن برای مدل BK 753/1503)
 • جنس شفت: استنلس استیل Aisi 304 (برای مدل Aisi 420 برای BK100)
 • جنس مکانیکال سیل: کربن سرامیک
 •  
الکتروپمپ ایتک
 •  بدنه ی پمپ چدن است .

 • جنس پروانه استنلس استیل 304

 • شفت پمپ استنلس استیل 304

 • جنس آب بند کربن سرامیکی می باشد.