پمپ های شناور سایر

 • * دبی پمپ : حداکثر 215 مترمکعب در ساعت
 • * هد پمپ :955 متر
 • * دمای سیال قابل پمپاژ :0 تا 30 درجه سانتیگراد
 • * عمق فرورفتگی در سیال : 300 متر
 • * قطر اجسام معلق در سیال : حداکثر 3 میلیمتر
 • * قطر خروجی پمپ : 5 اینچ
دسته بندی :

توضیحات

 

۱ پمپ های شناور سایر  SAER  S-350 2Poli

پمپ های شناور سایر (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری ۱۴ اینچی SAER

    کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

 • تاسیسات شهری و صنعتی
 • ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب
 • تاسیسات شست و شو
 • سیستم های آبیاری
 • همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۴۰۶ میلیمتر) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

 

 • مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ AISI ۳۱۶ , برنز marine G-CuSn10

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب :  ۷۲۵ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی : ۱۹۶ متر                                                                                   
 • قدرت :  کیلووات ۳۰۰÷۱۱۰

 

 

۲– پمپ های شناور سایر  SAER S-253

پمپ های شناور سایر(سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری ۱۰ اینچی SAER S-253

SAER S-253 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۲۶۴ میلیمتر), تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , استنلس استیل AISI 316 , برنز marine bronze G-CuSn10

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب : ۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی:۳۸۸ متر
 •  قدرت : (کیلووات) ۱۷۰÷۲۲

 

 

۳- پمپ های شناور سایر SAER S-252

پمپ های شناور سایر (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری ۱۰ اینچی SAER S-252

SAER S-252 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۲۶۴ میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , استنلس استیل  AISI 316 , برنز marine bronze G-CuSn10

مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب :   ۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
 •  حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی :۳۸۸ متر
 • قدرت :(کیلووات) ۱۷۰÷۲۲

 

 ۴– پمپ های شناور سایر SAER  S-181

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری ۸ اینچی SAER S-181

SAER S-181 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

  کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۲۱۰ میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد کربنی G20Mn5 , استنلس استیل AISI 316

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب : ۲۲۸ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی:۳۳۸ متر
 • قدرت : (کیلووات) ۹۲÷۵٫۵

 

۵– الکتروپمپ شناور  سایر SAER NR-250

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان شعاعی ۱۰ اینچی SAER NR-250

SAER NR-250 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۲۷۴ میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی

مواد مصرفی در ساخت : فولاد (استیل) FeG450

مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب : ۲۱۰ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی : ۹۵۵ متر
 • قدرت :(کیلووات) ۱۸۵÷۳۰

  

۶-الکتروپمپ شناور سایر SAER S-151/S-152

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری ۶ اینچی SAER S-151 S-152

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۱۵۸ میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد کربنی , G20Mn5 فولاد ضد زنگ ۳۱۶AISI , برنز marine G-CuSn10

مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب :    ۹۰ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی: ۳۹۰متر
 • قدرت :  (کیلووات) ۳÷۳۷

  

۷- الکتروپمپ شناور سایر SAER S-302

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان نیمه-محوری ۱۲ اینچی SAER S-302

 کاربردها
مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۳۱۰ میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :                       

 • چدن EN-GJL-250  
 • فولاد ضد زنگ ۳۱۶ (AISI316)
 • برنز marine G-CuSn10

مشخصات فنی :                       

 • حداکثر توان انتقال آب :  ۵۷۵ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD):384 متر
 •  قدرت :  کیلو وات ۳۰۰÷۳۷

 

۸- الکتروپمپ شناور سایر SAER S-350 4Poli 

الکتروپمپ های شناور جریان نیمه-محوری ۱۴ اینچی SAER

 کاربردها
مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر ۴۰۶ میلی متر ) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت : چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ ۳۱۶AISI , برنز marine G-CuSn10

مشخصات فنی:

 • بیشینه توان انتقال آب :  ۴۵۰ متر مکعب بر ساعت
 • بیشینه توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD): 210 متر
 • قدرت :  کیلووات ۴۵÷۱۸۵

 

۹-الکتروپمپ شناور سایر SAER  NS-95

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) ۴ اینچی SAER NS-95

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر ۱۰۴ میلیمتر ),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :                                      فولاد , FeG450فلز برنج , فولاد ضد زنگ AISI 304

مشخصات فنی :

 • حداکثر توان انتقال آب:  ۲۵ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی: ۳۱۴ متر
 • قدرت :  (کیلووات) ۰,۳۷÷۷,۵

 

۱۰- الکتروپمپ شناور سایر SAER  NR-151

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان شعاعی ۶ اینچی SAER NR-151

 کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری.

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۱۵۶ میلیمتر) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :                      چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ AISI 304

مشخصات فنی :

 • حداکثر توان انتقال آب:۴۸ متر مکعب بر ساعت (۴۸ m3/h)
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی :  ۳۶۴ متر
 • قدرت : (کیلووات) ۱,۵÷۲۲

 

۱۱-الکتروپمپ شناور سایر SAER FS-98

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) ۴ اینچی با پروانه ی شناور SAER FS-98

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۱۰۴ میلیمتر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.


مواد مصرفی در ساخت:

فولاد G20Mn5 1.6220 – فلز برنج – استنلس استیل AISI 304

 مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب:  ۱۲ متر مکعب بر ساعت (۱۲m3/h)
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی: ۳۹۰ متر 
 • قدرت :  (کیلووات) ۰,۳۷÷۷,۵

 

۱۲-الکتروپمپ شناور سایر SAER NR-152

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) ۶ اینچی سائر SAER NR-152

 کاربردها: مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۱۵۶ میلی متر),تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت :

چدن EN-GJL-250 , فولاد کربنی G20Mn5 , فولاد ضد زنگ ۳۰۴AISI


مشخصات فنی :

 • حداکثر توان انتقال آب : ۶۴ متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی: ۵۴۰ متر
 •  قدرت : (کیلووات) ۲,۲÷۳۷

 

 

۱۳-الکتروپمپ شناور سایر SAER MBS

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) یک پارچه دریافت کننده ی نیروی محرکه از موتور سائر SAER MBS

کاربردها:

دارای کاربرد جهت تامین آب از تانکها , آبگیرها و چاه های باز ( چاه های بزرگ ) و یا از چاه های ۶ اینچی برای مصارف مسکونی , شهری و یا کشاورزی و در کل دارای کاربرد جهت تحت فشار قرار دادن آب .

مواد مصرفی در ساخت :  استنلس استیل۳۰۴ (AISI 304)

  مشخصات فنی:

 • حداکثر توان انتقال آب:                                        ۱۸متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD):                    ۱۳۳ متر
 • قدرت :                                                              (کیلووات) ۰,۵۵÷۴

 

۱۴- الکتروپمپ شناور سایر SAER NR-201

الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) جریان شعاعی ۸ اینچی SAER NR-201

SAER NR-201 SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP 

کاربردها:مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در:

* تاسیسات شهری و صنعتی

* ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب

* تاسیسات شست و شو

* سیستم های آبیاری

* همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها (با حداقل قطر ۲۰۴ میلیمتر) , تانکها و آبگیرهای طبیعی.

مواد مصرفی در ساخت : چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ۳۱۶ (AISI316) 

 

مشخصات فنی:


• بیشینه توان انتقال آب :  ۱۲۰ متر مکعب بر ساعت
• بیشینه توان جهت پمپاژ عمودی 
: ۷۸۲متر
• قدرت :  (کیلووات) ۴÷۹۲

 

 

 

پمپ سایر شناور بدنه استیل سری MS

پمپ سایر استیل شناور MBS

پمپ سایر شناور سری NR

پمپ سایر طبقاتی شناور NS

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ های شناور سایر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • پمپهای شناور لوارا SCUBA و GS

  پمپهای شناور لوارا SCUBA و GS

 • الکترو پمپ شناور تک فاز URD

  الکترو پمپ شناور تک فاز URD

 • پمپ شناور ابارا

  پمپ شناور EBS

 • پمپ شناور جریان مختلط تخت

  پمپ شناور جریان مختلط تخت