پمپ های خانگی سایر

* دارای کاربرد در انتقال و تامین صنعتی آب

* دارای کاربرد در انتقال آب خانگی و شهری

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و کشاورزی

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

دسته بندی :

توضیحات

 

۱-الکتروپمپ محیطی KF

پمپ های خانگی سایر SAER KF

کاربردها:

* دارای کاربرد در تامین و انتقال معمولی آب

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و گل ها و مه پاش

* دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

* دارای کاربرد در تقویت فشار حمام ها

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در پر و خالی کردن مخازن (فقط مورد استفاده جهت مایعات تمیز)

 

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی): ۴٫۲ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 88 متر
 • توان:   ۱٫۵÷۰٫۳۷ کیلووات

 

۲-الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی CM-CMP

الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER CM-CMP

کاربردها:

* دارای کاربرد در انتقال و تامین صنعتی آب

* دارای کاربرد در انتقال آب خانگی و شهری

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و کشاورزی

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

 

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  ۸ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:  ۵۹ متر
 • توان: ۲٫۲÷۰٫۳۷ کیلووات

۳-الکتروپمپ سانتریفیوژی تک پروانه ی BP

الکتروپمپ های سانتریفیوژی تک پروانه ی سائر SAER BP

کاربردها:
* دارای کاربرد در سیستم های آبیاری غرقابی 
surface-flooding و اسپریی (spray)

* دارای کاربرد در برداشت آب از دریاچه ها , رودخانه ها و تانکها (مخازن)

* دارای کاربردهای متنوع صنعتی که در آنها به ظرفیت بالا و هد پایین و یا متوسط نیاز می باشد.


مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  ۲۱۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 63 متر
 • توان: ۲۲÷۰٫۷۵ کیلووات

۴-الکتروپمپ سانتریفیوژی FC

الکتروپمپ های سانتریفیوژی سایر SAER FC دارای دو پروانه ی مقابل هم

کاربردها:

* دارای کاربرد در تامین آب صنعتی
* دارای کاربرد در سیستم های خانگی
* دارای کاربرد در طرح های انتقال آب شهری و خانگی

* دارای کاربرد در انواع آبیاری های باغی و کشاورزی

* دارای کاربرد در تقویت فشار با استفاده از تانک فشار (اتوکلاو)           

* دارای کاربرد در دیگ های بخار , چیلرها و سیستم های تبرید


مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):  ۱۸ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 96 متر
 • توان: ۰٫۵۵÷۷٫۵ کیلووات

۵-الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی CB

الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

کاربردها:

* دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در سیستم های خانگی
* دارای کاربرد در تقویت فشار در شاه لوله های آب

* دارای کاربرد در انتقال سیالات غیر خورنده چه از لحاظ شیمیایی و چه از لحاظ مکانیکی

* دارای کاربرد در سیستم های توزیع آب مورد استفاده جهت آبیاری که از تانکهای (اتوکلاوهای) کوچک           

   و متوسط استفاده می کنند.


مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):  ۱۵ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 85 متر
 • توان: ۰٫۶÷۲٫۲ کیلووات

۶-الکتروپمپ خودمکش جتی M94-97-99

الکتروپمپ های خودمکش جتی سایر SAER M94-97-99

کاربردها
* دارای کاربرد در صنایع تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):   ۱۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 92 متر 
 • توان:   ۰,۳۷÷۲,۲ کیلووات

۷-الکتروپمپ خودمکش سانتریفیوژی AP

الکتروپمپ های خودمکش سانتریفیوژی  سایر AP

کاربردها:

* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب از رودخانه ها و جویبارها

* دارای کاربرد در انتقال و توزیع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کارگاه های ساختمانی

* دارای کاربرد در دفع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کشاورزی

 

طراحی پروانه ی این پمپ به شکل باز امکان عبور آسان آبهای محتوی ذرات جامد ( آبهای محتوی شن یا گل و یا آب های مملو از ذرات جامد) را فراهم می سازد.

 

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی): ۳۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 16.5 متر    
 • توان: ۱٫۱÷۰٫۷۵ کیلووات

  

۸-پمپ موتوری سانتریفیوژی خودمکش AS

پمپ های موتوری سانتریفیوژی خودمکش سایر AS

کاربردها:

* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب از رودخانه ها و جویبارها

* دارای کاربرد در انتقال و توزیع آبهای آلوده

* دارای کاربرد در کشاورزی

* دارای کاربرد در  انتقال چسب , مواد چسبنده و شیره قند

* دارای کاربرد در انتقال مواد صابونی

* دارای کاربرد در انتقال گریس و غیره

توجه :
مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی): ۳۶ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD: 25.5 متر
 • توان: ۲٫۷ کیلووات

۹-الکتروپمپ دنده ای CFP – CF

الکتروپمپ دنده ای (گیربکس دار) CFP – CF

کاربردها:
دارای کاربرد در انتقال:

* وارنیش

* روغن های غلیظ

* مایعات دارای ویسکوزیته ی بالا

* چسب

* مواد صابونی

* گریس و غیره

توجه :
مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  ۱٫۲ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:   ۱۴۰ متر
 • توان:  ۰٫۳۷÷۰٫۷۵ کیلووات

 

۱۰-الکتروپمپ خودمکش جتی M50,60,70,80,300,400

الکتروپمپ های خودمکش “جتی” سایر M50,60,70,80,300,400

کاربردها:
* دارای کاربرد در انتقال و تامین آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):  ۱۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:  ۹۲ متر
 • توان: ۲٫۲÷۰٫۳۷ کیلووات

۱۱-الکتروپمپ خودمکش جتی M92-102-202

الکتروپمپ های خودمکش “جتی” سایر SAER M92-102-202

کاربردها:
* دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی): ۱۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:   ۹۲ متر
 • توان: ۰,۳۷÷۲,۲ کیلووات

 

۱۲-الکتروپمپ خودمکش جتی M90-100-153-203

الکتروپمپ های خودمکش جتی سایر SAER M90-100-153-203

کاربردها:
* دارای کاربرد در سیستم های آبرسانی معمولی
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی): ۱۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی:      ۹۲ متر
 • توان:  ۰,۳۷÷۲,۲ کیلووات

 

۱۳-الکتروپمپ خودمکش جتی M150-200

الکتروپمپ های خودمکش “جتی” سایر SAER M150-200

کاربردها:
* دارای کاربرد در سیستم های آبرسانی معمولی
* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن تحت فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در آبیاری باغات
* دارای کاربرد در آبیاری مه پاش
* دارای کاربرد در در صنایع لبنی و مزارع
* دارای کاربردهای صنعتی

توجه :
به طور کلی استفاده از یک شیر یکطرفه و یا یک فوت ولو در قسمت مکش توصیه می شود.

مشخصات فنی:

 • حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):    ۱۰ مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر توان پمپاژ عمودی:   ۹۲ متر
 • توان:    ۲٫۲÷۰٫۳۷ کیلووات

 

پمپ سایر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ های خانگی سایر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • پمپ بشقابی سی لند

  پمپ بشقابی سیلند

 • پمپ ابارا

  پمپ آب خانگی CDA

 • پمپ خانگی ابارا

  پمپ آب خانگی ابارا PRA

 • پمپ جتی سیلند

  پمپ جتی سیلند