پمپ طبقاتی لوارا SV

• قابلیت پمپاژ آب در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و ساختماني.
• قابلیت استفاده در بوستر پمپهای آبرسانی و آتشنشانی.
• قابلیت استفاده جهت تغذیه بویلر.
• قابلیت استفاده در سیستم های تصفیه آب و سیستم های شستشوی صنعتی.
• جهت انتقال مایع ها با خاصیت خورندگی.
• قابلیت استفاده در صنایع غذایی ،آشامیدنی و همچنین سیستم های فواره.

دسته بندی :

توضیحات

 

پمپ طبقاتی لوارا SV

1-پمپ طبقاتی لوارا SV به صورت ایستاده میباشند که کاربردهای فراوانی از جمله موارد فوق دارند:
• قابلیت پمپاژ آب در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و ساختماني.
• قابلیت استفاده در بوستر پمپهای آبرسانی و آتشنشانی.
• قابلیت استفاده جهت تغذیه بویلر.
• قابلیت استفاده در سیستم های تصفیه آب و سیستم های شستشوی صنعتی.
• جهت انتقال مایع ها با خاصیت خورندگی.
• قابلیت استفاده در صنایع غذایی ،آشامیدنی و همچنین سیستم های فواره.
2-جنس پروانه، شفت و ديفوزر و بدنه پمپ براي سري های SV, 3SV, 5V, 10SV, 15SV, 22SV  استینلس استیل میباشد.
3-مدل هاي جديد اين سري پمپها، بنام هاي 33SV,46SV, 66SV, 92SV, 125SV علاوه برافزايش رنج آبدهي و ارتفاع، داراي 82% بازدهي بوده و مي توانند بصورت سري به هم متصل شده و از اين طريق درخروجي مجموع فشارهاي دو پمپ سري شده را میتوان بدست آورد.
4-موتورهاي بكاررفته در پمپ طبقاتی لوارا SV ، از نوع استاندارد بوده که قابلیت تعویض مكانيكال سيل پمپ ها بدون نياز به بازشدن موتور را دارا مي باشند.
5-کلیه پمپهای لوارا زیرمجموعه گروه زایلم آمریکا بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.
6-اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي لوارا طبقاتی SV- آبرسانی صنعتی بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند، ولی دیاگرام انتخاب پمپ هاي آبرسانی لوارا طبقاتی صنعتی  نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است  .
7-قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما” با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .

 

مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
4.431.8
3SV06F05T0.7544 18.5 34.341.6 35 “1“1تماس بگیرید
 3SV07F07T152 24.642.550 42“1“1 تماس بگیرید
 3SV08F07T160 27.548.15748“1“1تماس بگیرید
 3SV09F11T1.568 31.6 54.6 64.5 55“1“1تماس بگیرید
 3SV10F11T 1.5 76 34.5 60.271.360“1“1تماس بگیرید
21V11F011T1.58137657665“1“1تماس بگیرید
 3SV12F11T 1.5 90 40.171.184.5 71 “1“1تماس بگیرید
 3SV13F15T2 9845.6 79.29379“1“1تماس بگیرید
 3SV16F15T 2 12054.295.8 11396“1“1تماس بگیرید
 3SV19F22T 3 145 67116137117“1“1تماس بگیرید
 3SV21F22T3 16073.6 128 151.4128“1“1تماس بگیرید
3SV25F22T 3 18984.8150179150“1“1تماس بگیرید
3SV27F30T4 20594.4 164194 163“1“1تماس بگیرید
3SV29F30T4219100.2175.7208 176“1“1تماس بگیرید
3SV31F30T4234106186222 187“1“1تماس بگیرید
3SV33F30T 4248111 197236 198“1“1تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
8.563
5SV05F07T13817 283530“1/4“1تماس بگیرید
 5SV06F011T1.54520 3443 37“1/4“1تماس بگیرید
5SV07F11T1.553 23.1 39.1 49.542“1/4“1تماس بگیرید
5SV08F11T 1.560 25.8 44.156.2 47“1/4“1تماس بگیرید
5SV09F15T 26830.250.664 54“1/4“1تماس بگیرید
5SV11F15T 2 8235.660.7 77.565“1/4“1تماس بگیرید
 5SV13F22T39843.572.692.8 78“1/4“1تماس بگیرید
5SV14F22T 3 10646.3 77.8 99.683“1/4“1تماس بگیرید
5SV16F22T 3 12051.8 87.8113.195“1/4“1تماس بگیرید
 5SV18F30T 4 13659.5 99.9128108“1/4“1تماس بگیرید
5SV21F30T4 15867.6 114.9148.3123“1/4“1تماس بگیرید
 5SV23F40T5.5 17578.2129.6165.1138“1/4“1تماس بگیرید
 5SV25F40T 5.5190 84.1140.1178.9 149“1/4“1تماس بگیرید
 5SV28F40T5.5211 92.7 155.5199.4165“1/4“1تماس بگیرید
 5SV30F55T7.5227101.5168.5214.8178“1/4“1تماس بگیرید
 5SV33F55T7.5250110.3184.2235.5194“1/4“1تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
1410.26
10SV05F22T3602944.954.746“1“1/2تماس بگیرید
 10SV06F22T 372 33.9 53.1 6555“1“1/2تماس بگیرید
10SV07F30T4 83 39.862.176.264“1“1/2تماس بگیرید
10SV08F030T 495 44708772“1“1/2تماس بگیرید
 10SV09F40T 5.5 10952.1 8097.584“1“1/2تماس بگیرید
10SV10F40T5.5 12057.288.2107.9 92“1“1/2تماس بگیرید
10SV13F55T7.5157 74.3116.4 142.7119“1“1/2تماس بگیرید
 10SV15F55T 7.518083.9 132.8 163.4136“1“1/2تماس بگیرید
 10SV17F75T10 20598.8154.7188.5 159“1“1/2تماس بگیرید
 10SV18F75T10218 104 163.2199.1168“1“1/2تماس بگیرید
10SV20F75T10240 114.3180.2 220.3187“1“1/2تماس بگیرید
10SV21F110T15253 127.5 195235.5203“1“1/2تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
2416.210.2
 15SV04F040T 5.558 28 46 5348“2“2تماس بگیرید
15SV05F40T5.5 72 34.957.165.8 58“2 “2تماس بگیرید
15SV06F55T7.5 9044.2 69.979.473“2“2تماس بگیرید
 15SV07F55T7.510350.5 80.691.984 “2“2تماس بگیرید
15SV08F75T10 120 60.694.910898“2“2تماس بگیرید
 15SV09F75T1013567.4 106.1121 110“2“2تماس بگیرید
 15SV11F110T 15165 84.7 131.1148.5137“2“2تماس بگیرید
15SV13F110T15 19598.6 153.7174.5161“2“2تماس بگیرید
 15SV15F150T20222119182 205190“2“2تماس بگیرید
 15SV17F150T 20252133.6 205231.4 209“2“2تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
292114
 22SV05F055T7.576295568 59“2“2تماس بگیرید
 22SV06F75T 1093 42 72 8675“2“2تماس بگیرید
22SV07F75T10 10848 83 99 88“2“2تماس بگیرید
 22SV08F110T151245898 115 100“2“2تماس بگیرید
22SV09F110T15 14064109 129112“2 “2تماس بگیرید
22SV10F110T 15 15571 121143125“2“2تماس بگیرید
22SV14F150T 20216 100 170200 178“2“2تماس بگیرید
22SV17F185T25263123 207244 215“2“2تماس بگیرید
22SV17N185T25263.5 123 207244“2 “2تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
403018
 33SV2G55T 7.547.8 29.9 39 44.1 —“1/2  2“1/2  2 تماس بگیرید
33SV3/2AG55T7.5 57.729.64453.8 —“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV3/2AN55T 7.557.7 29.6 44 53.8“1/2  2 “1/2  2تماس بگیرید
33SV3G75T1071.544.6 58 66 —“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV4/2AG75T108247.26677“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV4/1AG110T 1588.955.1 7383 —“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV4G110T15 95.963.1 8090 —“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV5/2AG110T151066385100“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV5/1AG110T15112.77092105“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV5G150T20120.480.5 101 113“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV 6/2AG150T20131.281.2 108 125“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV6G150T 20145.696.1121 137“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV7/2AG150T20156 98.2128 147“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV7G185T25170.3113.3142160“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV7N185T25170.3113.3142160 “1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV8/1AG185T 25187.4 121.7156177“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV8G220T30 194.1128 161182“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV8N2220T30194.1 128161182 “1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV9G220T30216.8143.7181204“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV10/2AG2220T 30226.4143.9186 213“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV10G300T 40241.8 162.2203 228“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV10N300T40241.8162.2203228“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
33SV11/2AG300T40252163.7211240“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV11G300T 40265.7 176.9222250“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
 33SV13/1AN300T40306.9202.4274290“1/2  2“1/2  2تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
604025
 46SV2G75T 1052.625.1 41.7 47.7“3“3تماس بگیرید
 46SV3G110T1580.840.765 73 “3“3تماس بگیرید
 46SV4G150T 20 107.355.987 98“3“3تماس بگیرید
46SV5G185T 25134.571.5110 123“3“3تماس بگیرید
46SV6/2AN220T30143.7 73.4122 138“3“3تماس بگیرید
 46SV8G300T40 213.1 112.6175196“3“3تماس بگیرید
46SV8N300T40213.1112.6 175 196“3“3تماس بگیرید
 46SV13/2AN450T60332.5175277312“3“3 تماس بگیرید
 46SV13/2AN450T60332.5175277 312“3“3 تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
856036
 66SV1/1AN40T5.5 23.8 8.316.620.7“3“3تماس بگیرید
66SV3/1AG150T 2084.744 6576“3“3تماس بگیرید
 66SV4/2AG185T25108.952.8 82 97“3“3تماس بگیرید
 66SV4G220T30121.6 70.896110“3“3 تماس بگیرید
مدلتوان (HP )حداکثرفشار(M)آبدهیm³/hارتفاع عملکرد بهینهورودیخروجیقیمت (ریال)
1208554
92SV3G220T30102.2 46.3 69 84“3“3
تماس بگیرید

 

 92SV4G300T 40 133.1 62.592 112“3“3
تماس بگیرید

 

 92SV7/2AN450T60216.8 96.7152 184“3“3تماس بگیرید

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ طبقاتی لوارا SV”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • پمپ فشار قوی طبقاتی WKA

  پمپ فشار قوی طبقاتی WKA

 • پمپ های طبقاتی CNP

  پمپ طبقاتی CNP

 • پمپ طبقاتی ابارا

  پمپ طبقاتی MATRIX

 • پمپ طبقاتی ابارا

  پمپ طبقاتی MULTIGO