نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • پمپ چاهکی PV4

    پمپ چاهکی PV4

    پمپ چاهکی PV4 پمپیران در طرح و ساخت پمپ چاهکی PV4 با ...

  • پمپ چاهکی PV5

    پمپ چاهکی PV5

    پمپ چاهکی PV5  پمپ عمودی معلق،که یک سر آن آزاد است. این ...