پمپ پنتاکس
پمپ های دو پروانه پنتاکس
 • * پمپ بشقابی دو پروانه پنتاکس CB
 •  
 • * پمپ دو پروانه پنتاکس MB
پمپ های تک پروانه پنتاکس
  • * پمپ بشقابی پنتاکس CM
  • * پمپ تک پروانه پنتاکس CR
  • * پمپ تک پروانه پنتاکس CS
  • * پمپ تک پروانه پنتاکس CH
  •  
پمپ های محیطی پنتاکس
  • * پمپ محیطی پنتاکس PM
  • * پمپ محیطی پنتاکس CP
  • * پمپ محیطی پنتاکس MD
  •  
پمپ های جتی پنتاکس
  • * پمپ جتی پنتاکس CAM
  • * پمپ جتی پنتاکس INOX
  • * پمپ دولول پنتاکس AP
  • * پمپ جتی پنتاکس CAB
  •  
پمپ های کف کش پنتاکس
  • * پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP
  • * پمپ کف کش استیل پنتاکس 5PES
پمپ های شناور پنتاکس
  • * پمپ شناور پنتاکس 4S/A
  • * موتور شناور پنتاکس MPE
  •  
پمپ های طبقاتی پنتاکس
 • * پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA
 • * پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA V
 • * پمپ طبقاتی افقی پنتاکس MP-A
 •  
پمپ های سانتریفیوژ پنتاکس
  • * پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CM
  • * پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA/CAX
تجهیزات کنترلی پنتاکس
  • * ست کنترل پنتاکس Hidromatic/Hidrotank
  • * اینورتر پنتاکس FCP/IPFC/SDP
پمپ های لجن کش پنتاکس
  • * پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG
  • * پمپ لجن کش استیل پنتاکس DX
  • * پمپ لجن کش دبی بالا پنتاکس DMT
  • * پمپ لجن کش ارتفاع بالا پنتاکس DCT
  • * پمپ لجن کش خردکن دار پنتاکس DTRT