پمپ های طبقاتی CNP
پمپ های طبقاتی CNP
پمپ طبقاتی CNP سری CDLF جز محصولات با کاربردهای چند گانه می باشد و عموماً جهت افزایش فشار و انتقال سیال جهت مصارف صنعتی و خانگی می باشد.
مدل CDL مناسب جهت انتقال سیال فاقد خوردگی و مدل  CDLFمناسب جهت انتقال سیال با خورندگی ملایم می باشد.
عموماً پمپ طبقاتی CDLF با کاربردهای فراوان جهت افزایش فشار سیال استفاده می گردد. پمپ آب طبقاتی CNP مدل CDLF را میتوان جهت انتقال سیالات با خورندگی ملایم استفاده کرد. پمپ طبقاتی CNP به جهت فشار زیاد بیشتر در سیستم انتقال آب و افزایش فشار در ساختمان های بلند مرتبه استفاده می گردد.