بوستر پمپ ابارا

بوسترپمپ ابارا سری CDA از کوپل شدن چند پمپ سری CDA ساخته می شود. این بوستر پمپ ها دورمتغیر هستند و برای مصارف آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرند

این بوستر پمپ ابارا با تابلو برق اشنایدر فرانسه با اینورتر دانفوس، اتصالات برنجی سیم ایتالیا با لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران، منبع دیافراگمی 100 لیتری، ترانسمیتر دانفوس با مانومتر صفحه 10 سانت، کلکتور گالوانیزه گرم مجهز می شوند.همچنین نوع سازه بوستر از نوع شاسی مادر می باشد.

بوسترپمپ ابارا سری MD-MMD از کوپل شدن چند پمپ سری  MD-MMD ساخته می شود. این بوستر پمپ ها دور ثابت هستند و برای مصارف آبیاری و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند

این بوستر پمپ ابارا با تابلو برق اشنایدر فرانسه تک ضرب و دو ضرب، اتصالات برنجی سیم ایتالیا با لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران، دو منبع دیافراگمی 24 لیتری، کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه 10 سانت، لوله مانیسمان رده 40 مجهز می شوند. همچنین نوع سازه بوستر از نوع شاسی مادر می باشد.

بوسترپمپ ابارا سری EVMS EVMSG از کوپل شدن چند پمپ سری EVMS EVMSG ساخته می شود. این بوستر پمپ ها دورمتغیر هستند و برای مصارف آبرسانی جهت افزایش فشار آب کاربرد دارند.

این بوستر پمپ ابارا با تابلو برق اشنایدر فرانسه با اینورتر دانفوس، اتصالات برنجی سیم ایتالیا با لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران، منبع دیافراگمی 100 لیتری، ترانسمیتر دانفوس با مانومتر صفحه 10 سانت، کلکتور گالوانیزه گرم مجهز می شوند.همچنین نوع سازه بوستر از نوع شاسی مادر می باشد.

 

بوسترپمپ ابارا سری 3D-3DPF از کوپل شدن چند پمپ سری  3D-3DPF ساخته می شود. این بوستر پمپ ها دور ثابت هستند و برای مصارف آبیاری و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند

این بوستر پمپ ابارا با تابلو برق اشنایدر فرانسه تک ضرب و دو ضرب، اتصالات برنجی سیم ایتالیا با لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران، دو منبع دیافراگمی 24 لیتری، کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه 10 سانت، لوله مانیسمان رده 40 مجهز می شوند. همچنین نوع سازه بوستر از نوع شاسی مادر می باشد.

بوسترپمپ ابارا سری FSA از کوپل شدن چند پمپ سری FSA ساخته می شود. این بوستر پمپ ها دور ثابت هستند و تنها برای مصارف آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند

این بوستر پمپ ابارا با تابلو برق اشنایدر فرانسه تک ضرب و دو ضرب، اتصالات برنجی سیم ایتالیا بهمراه لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران، با دو منبع دیافراگمی 24 لیتری با 18 ماه گارانتی، کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه 10 سانت، لوله مانیسمان رده 40 مجهز می شوند. همچنین نوع سازه بوستر از نوع شاسی مادر می باشد.