پمپ سانتریفیوژ ابارا
پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری CD از سری پمپ های تک پروانه سانتریفیوژی ابارا می باشد. جنس پوسته و پروانه آن از استیل 304 می باشد. این سری از پمپ ها قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع، انتقال مایعات خورنده، برای افزایش فشار و تصفیه آب و دیگر کاربردهای صنعتی می باشد. توان موتور در این سری از پمپ ها از 0.37 تا 1.8 کیلووات می باشد. همچنین حداکثر هد و دبی به ترتیب در بزرگترین سایز آن برابر است با 42 متر و 15 مترمکعب بر ساعت است. دهانه خروجی آن 1 اینچ است. دمای مجاز کاری از 10- تا 60 درجه سانتیگراد است.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری CDX از سری پمپ های سانتریفیوژ ابارا است. بدنه و پروانه آن از استیل 304 ساخته شده است. محدوده دمای کار از 10- تا 60 درجه سانتیگراد است. این پمپ ها دو پروانه هستند و دارای توان موتور 0.37 تا 1.8 کیلووات هستند. حداکثر دبی و ارتفاع به ترتیب برابر 15 متر مکعب بر ساعت و 37.5 متر است. برخی مدل ها تک فاز و برخی دیگر سه فاز هستند. دارای قطر خروجی 1 اینچ هستند.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری 2CDX از سری پمپ های دو پروانه سانتریفیوژی ابارا هستند. برخی مدل های آن تک فاز و اکثرا سه فاز هستند. این سری از پمپ ها قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع، انتقال مایعات خورنده، برای افزایش فشار و تصفیه آب و دیگر کاربردهای صنعتی می باشد. توان موتور در این سری از پمپ ها از 0.9 تا 3.7 کیلووات می باشد. قطر خروجی آنها 1 اینچ است. حداکثر ارتفاع و آبدهی به ترتیب برابر 71.5 متر و 12.6 مترمکعب بر ساعت است

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری DWO از سری پمپ های سانتریفیوژ استیل ابارا می باشد. جنس بدنه و پروانه و شافت آن از استیل 304 می باشد. این پمپ ها در صنایع مختلف غذایی، شیمیایی، دارویی و … کاربرد دارد. قطر وروودی از 2 تا 2.1/2 اینچ می باشد. قطر خروجی 2 اینچ است. حداکثر دمای کاری و فشار کاری به ترتیب 90 درجه و 8 بار است. حداکثر دبی و ارتفاع به ترتیب برابر است با 66 مترمکعب بر ساعت و 17.5 متر می باشد.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری 3L SERIES از سری پمپ های سانتریفیوژی استیل ابارا می باشد. این سری از پمپ ها قابل استفاده برای سیستم هایی که نیاز به افزایش فشار دارند، سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های شست و شو و … می باشد. قدرت موتور در این پمپ ها از 1.1 تا 18.5 کیلووات است. دهانه ورودی از 2 تا 4 اینچ و دهانه خروجی از 1.1/4 تا 3 اینچ می باشد. دمای کاری مناسب برای این پمپ ها از 10- تا 110 درجه سانتیگراد است. حداکثر دبی و هد به ترتیب 240 مترمکعب بر ساعت و 72 متر می باشد.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری 3M SERIES  از سری پمپ های سانتریفیوژ استیل ابارا می باشد. این پمپ ها بصورت سه فاز طراحی شده اند و در مصارف صنعتی نظیر سیستم های شست و شو و تهویه مطبوع، انتقال سیالات خورنده و در سیستم های گرمایشی کاربرد دارد. جنس بدنه و پروانه آن از استیل 304 می باشد. دهانه ورودی آنها از 2 تا 3 اینچ و دهانه خروجی از 1.1/4 تا 3 اینچ است. دمای کاری مناسب این سری از پمپ های سانتریفیوژ ابارا 10- تا 90 درجه سانتیگراد است. حداکثر دبی و هد به ترتیب برابر است با 67 متر و 132 مترمکعب بر ساعت است

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری MD MMD از سری پمپ های سانتریفیوژ ابارا می باشد. جنس پوسته پمپ چدنی است و پروانه از جنس چدن و برنز می باشد.حداکثر دمای کاری 90 و 130 درجه سانتیگراد است. حداکثر فشاری کاری این سری از پمپ ها 10 بار است. حداکثر دبی برابر 80 مترمکعب بر ساعت است. این پمپ ها در بسیاری از مصارف صنعتی، در سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع و … کاربرد دارد. توان موتور از 1.5 تا 22 کیلووات است.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری 3DPF  از سری پمپ های سانتریفیوژ ابارا می باشد. برخی مدل ها تک فاز و برخی سه فتر هستند. این سری از پمپ ها در سیستم های  گرمایشی، تهویه مطبوع  و دیگر مصارف صنعتی کاربرد دارند.  توان موتور در محدوده 1.1 تا 22 کیلووات می باشد. بدنه پمپ ها از جنس چدن و دارای پروانه استیل هستند. حداکثر دمای کاری مجاز 90 درجه سانتیگراد است. همچنین حداکثر دبی و هد به ترتیب برابر با 132 مترمکعب بر ساعت و 61 متر می باشد.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا سری FSA از سری پمپ های سانتریفیوژ چدنی ابارا می باشد. این پمپ ها جهت تامین آب شهری، آبیاری، سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع، سیستم های آتشنشانی و دیگر مصارف صنعتی کاربرد دارند. جنس پوسته چدن و پروانه برنز می باشد.  حداکثر دمای کاری 80 درجه سانتیگراد است. دهانه ورودی از 2 تا 10 اینچ و دهانه خروجی 1.1/2 تا 6 اینچ می باشد.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری MMD از سری پمپ های سانتریفیوژ ابارا می باشد. این پمپ ها در مصارف صنعتی مختلفی مثل سیستم های گرمایشی، تهویه مطبوع و … دارند. جنس پوسته چدن و پروانه چدن و برنز می باشد. قدرت موتور در محدوده 0.25 تا 11 کیلووات است. دمای مجاز سیال در پمپ ها از 10- تا 90 درجه سانتیگراد است. حداکثر آبدهی و هد به ترتیب برابر است با 180 مترمکعب بر ساعت و 23 متر است.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری 3D4 از سری پمپ های سانتیریفیوژ ابارا می باشد. جنس بدنه آن چدنی و جنس پروانه استیل می باشد. توان موتور از 0.75 تا 1.5 کیلووات می باشد. محدوده دمای مجاز سیال از 5- تا 90 درجه سانتیگراد می باشد. حداکثر هد و دبی در این مدل ها به ترتیب برابر است با 18 متر و 39 مترمکعب بر ساعت است. این پمپ ها در بسیاری از مصارف صنعتی نظیر سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع و سیستم های شست و شو استفاده می شود.

پمپ سانتریفیوژ ابارا

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری FSD4 از سری پمپ های سانتریفیوژ ابارا می باشد. این پمپ ها کاربردهای مختلفی نظیر تامین آب شهری، آبیاری، سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع و سیرکولاسیون دارند. قدرت موتور در این مدل ها از 1.5 تا 11 کیلووات می باشد. حداکثر دبی و هد به ترتیب برابر است با 330 مترمکعب بر ساعت و 30 متر می باشد. حداکثر دمای مجاز سیال در این سری از پمپ های سانتریفیوژ ابارا 80 درجه می باشد.